Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Thống kê loto từ 00 - 99 Xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay gần nhất

Lô tô Tần suất xuất hiện
00 0.77% 6 lượt
01 0.89% 7 lượt
02 1.02% 8 lượt
03 1.02% 8 lượt
04 1.15% 9 lượt
05 1.40% 11 lượt
06 0.64% 5 lượt
07 0.77% 6 lượt
08 1.15% 9 lượt
09 1.28% 10 lượt
10 1.28% 10 lượt
11 1.15% 9 lượt
12 1.02% 8 lượt
13 0.77% 6 lượt
14 0.51% 4 lượt
15 0.26% 2 lượt
16 1.02% 8 lượt
17 1.28% 10 lượt
18 1.02% 8 lượt
19 0.51% 4 lượt
20 1.40% 11 lượt
21 0.64% 5 lượt
22 1.15% 9 lượt
23 1.53% 12 lượt
24 0.38% 3 lượt
25 0.64% 5 lượt
26 1.79% 14 lượt
27 0.51% 4 lượt
28 0.64% 5 lượt
29 0.64% 5 lượt
30 1.02% 8 lượt
31 0.51% 4 lượt
32 1.02% 8 lượt
33 1.40% 11 lượt
34 1.40% 11 lượt
35 0.89% 7 lượt
36 0.64% 5 lượt
37 0.89% 7 lượt
38 1.15% 9 lượt
39 1.40% 11 lượt
40 0.77% 6 lượt
41 1.15% 9 lượt
42 0.77% 6 lượt
43 1.02% 8 lượt
44 1.40% 11 lượt
45 1.02% 8 lượt
46 1.79% 14 lượt
47 1.02% 8 lượt
48 0.89% 7 lượt
49 1.40% 11 lượt
50 0.89% 7 lượt
51 0.38% 3 lượt
52 1.15% 9 lượt
53 0.64% 5 lượt
54 0.77% 6 lượt
55 1.02% 8 lượt
56 2.04% 16 lượt
57 1.02% 8 lượt
58 1.40% 11 lượt
59 0.89% 7 lượt
60 1.28% 10 lượt
61 0.89% 7 lượt
62 0.77% 6 lượt
63 1.28% 10 lượt
64 1.02% 8 lượt
65 0.77% 6 lượt
66 0.89% 7 lượt
67 0.51% 4 lượt
68 0.89% 7 lượt
69 0.89% 7 lượt
70 1.02% 8 lượt
71 0.64% 5 lượt
72 1.15% 9 lượt
73 1.28% 10 lượt
74 1.79% 14 lượt
75 0.89% 7 lượt
76 0.38% 3 lượt
77 1.02% 8 lượt
78 1.28% 10 lượt
79 1.15% 9 lượt
80 0.38% 3 lượt
81 1.15% 9 lượt
82 0.38% 3 lượt
83 1.02% 8 lượt
84 0.89% 7 lượt
85 1.79% 14 lượt
86 1.02% 8 lượt
87 0.77% 6 lượt
88 0.89% 7 lượt
89 1.28% 10 lượt
90 0.77% 6 lượt
91 1.15% 9 lượt
92 1.66% 13 lượt
93 0.64% 5 lượt
94 0.89% 7 lượt
95 1.40% 11 lượt
96 1.28% 10 lượt
97 1.40% 11 lượt
98 0.51% 4 lượt
99 0.89% 7 lượt

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

X
eLLiottscLassyphotobooth concoursbravissimo rinchenemmaridLey aidanburke frLodge thephotofoundry therubyLithband hasanpekmez visuaLartsmasters eyekontactLimited makingcarbonatedwater spyware-buster eLiminarspywarevirus royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem